Болници в Пазарджик

Населено място: Област Пазарджик, Пазарджик град
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Болнична" № 15
Телефон: 034 408600 (Централа)
E-mail: mbalpz@gmail.com
Управител: Д-р Пенко Стефанов Кацарски

Населено място: Област Пазарджик, Пазарджик град
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Св. Иван Рилски" № 3
Телефон: 034 445272
E-mail: office@higia-bg.com
Управител: Д-р Стайко Иванов Спиридонов

 

Населено място: Област Пазарджик, Пазарджик град
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 50
Телефон: 034 406161; 034 406133
Управител: Д-р Мариана Иванова Динкова

 

Населено място: Област Пазарджик, Пазарджик град
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Свети Архангел" № 19А
Телефон: 034 440348; 034 443248
Управител: Д-р Емил Иванов Тричков

 

Населено място: Област Пазарджик, Пазарджик град
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Свобода" № 17
Телефон: 034 446935
E-mail: mbal_sv_ekaterina@abv.bg
Сайт: http://www.dpb-pazardjik.org

Управител: Д-р Георги Драганов Геров

 

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ГР. ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, ул."Болнична" No.28

Тел.: 034/ 44 88 12;

Факс: 034/ 44 33 87;

Имейл: dpb.pz@abv.bg

Сайт: http://www.dpb-pazardjik.org